เส้นทางที่ให้บริการ

ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024 AirJapan จะให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK) จากสนามบินนานาชาติโตเกียว-นาริตะ (NRT)

เส้นทางที่ Air Japan ให้บริการ

ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024 AirJapan จะให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK) จากสนามบินนานาชาติโตเกียว-นาริตะ (NRT)

นอกจากนี้ สายการบินมีกำหนดจะให้บริการเส้นทางสนามบินนานาชาติอินชอน-โซล (ICN) จากสนามบินนานาชาติโตเกียว-นาริตะ (NRT) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024

นอกจากนี้ บริษัทวางแผนที่จะให้บริการเส้นทางสนามบินนานาชาติโตเกียว-นาริตะ (NRT) สนามบินนานาชาติชางงีสิงคโปร์ (SIN) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2024 เป็นต้นไป

โปรดตรวจสอบคู่มือสนามบินสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินแต่ละแห่ง