เส้นทางที่ให้บริการ

ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024 AirJapan จะให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK) จากสนามบินนานาชาติโตเกียว-นาริตะ (NRT)

นี่เป็นข้อมูลจุดหมายปลายทางของ Air Japan

 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024 AirJapan จะให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK) จากสนามบินนานาชาติโตเกียว-นาริตะ (NRT) 

 นอกจากนี้ สายการบินมีกำหนดจะให้บริการเส้นทางสนามบินนานาชาติอินชอน-โซล (ICN) จากสนามบินนานาชาติโตเกียว-นาริตะ (NRT) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024

โปรดตรวจสอบคู่มือสนามบินสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินแต่ละแห่ง