คู่มือแนะนำสนามบิน

นี่คือรูปภาพที่ได้ไอเดียจากท่าทางของผู้คนที่เดินทางไปมาที่สนามบิน

เราจะขอแนะนำข้อมูลสนามบินของเมืองในเส้นทางให้บริการและข้

สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT)

เคาน์เตอร์เช็กอินตั้งอยู่ที่ปีกทิศใต้บนชั้น 4 ของอาคารผู้โดยสาร 1

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย) (BKK)

เคาน์เตอร์เช็กอินตั้งอยู่บนชั้น 4 ของอาคารผู้โดยสาร