ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ

ภาพนี้แสดงให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งในรถเข็นที่ถูกเจ้าหน้าที่เข็น

ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ เรามีบริการความช่วยเหลือที่สนามบินและบนเครื่องตามความจำเป็น สำหรับท่านที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดแจ้งที่ศูนย์ติดต่ออย่างน้อย 5 วันก่อนวันที่มีกำหนดออกเดินทางทุกครั้ง และโปรดมาที่เคาน์เตอร์เช็คอินภายใน 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเดินทางของเที่ยวบิน

 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถเข็น ทางศูนย์ติดต่อจำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาดังต่อไปนี้ก่อนล่วงหน้า โปรดกรอกใบตรวจสอบนี้ (PDF)และส่งด้วยแบบฟอร์มส่งเอกสารอย่างน้อย 5 วันก่อนวันที่มีกำหนดออกเดินทาง

  สภาพการเดินทางลูกค้า

  • สามารถเดินคนเดียวในห้องโดยสารได้ ขึ้นลงบันไดได้ แต่ไม่สามารถเดินระยะทางไกลได้ (ต้องใช้รถเข็นในสนามบิน)
  • สามารถเดินคนเดียวในห้องโดยสารได้ แต่ไม่สามารถขึ้นลงบันไดได้ (ต้องใช้บันไดสำหรับรถเข็นเพื่อขึ้นไปยังประตูเครื่องบิน)
  • ไม่สามารถเดินคนเดียวได้หากไม่มีการช่วยเหลือ (ต้องใช้รถเข็นบนเครื่องบิน รวมถึงความช่วยเหลือในการลุก/นั่งที่นั่ง)

  การเช็คอินรถเข็น

  • รถเข็น (ใช้งานด้วยตนเองหรือระบบไฟฟ้า)
  • ถอดแบตเตอรี่ได้หรือไม่ได้ (สำหรับรถเข็นระบบไฟฟ้า)
  • ประเภทแบตเตอรี่ (สำหรับรถเข็นระบบไฟฟ้า)
  • พับได้หรือพับไม่ได้
  • ขนาด (ความยาว ความกว้าง ความสูง น้ำหนัก)

  การเลือกที่นั่งล่วงหน้า

  • ในการเลือกที่นั่งที่ต้องการ โปรดใช้บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง (มีค่าบริการ)
  • โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
  • เราขอให้ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ (ระหว่างการรับประทานอาหารหรือเมื่อต้องใช้ห้องน้ำ) เลือกที่นั่งล่วงหน้าโดยนั่งติดกับผู้ดูแล เนื่องจากเจ้าหน้าที่และพนักงานบนเครื่องไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ได้

  แบตเตอรี่สำหรับรถเข็นระบบไฟฟ้า

  • พนักงานที่เคาน์เตอร์ ณ สนามบินขาออกจะตรวจสอบแบตเตอรี่ หากท่านไม่แน่ใจว่ารถเข็นของท่านใช้แบตเตอรี่ประเภทใด โปรดติดต่อผู้ผลิตรถเข็นของท่าน
  • หากไม่สามารถมองเห็นแบตเตอรี่ของรถเข็นได้โดยง่าย โปรดนำหนังสือคู่มือการใช้งานหรือเอกสารใดๆ ที่ระบุประเภทของแบตเตอรี่มาด้วย
  • อาจมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปสำหรับปริมาณและการใช้พลังงาน (อัตราวัตต์ต่อชั่วโมง) โดยขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่
  • แบตเตอรี่ดังต่อไปนี้ สามารถใช้ได้ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการขนส่งรถเข็นไฟฟ้าเพื่อที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเดินเท่านั้น โปรดทราบว่าไม่สามารถขนส่งแบตเตอรี่สำรองเพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากจะต้องขนส่งพร้อมกันกับตัวรถเข็นไฟฟ้า

  (แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน)

  อนุญาตให้ถือแบตเตอรี่สองชุดต่อคนโดยอัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh) ไม่เกิน 160 Wh ขึ้นเครื่อง ไม่อนุญาตให้เช็คอิน อนุญาตให้ถือแบตเตอรี่สำรองหนึ่งชุดต่อคนโดยอัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh) เกิน 160 Wh แต่ ไม่เกิน 300 Wh ขึ้นเครื่อง ไม่อนุญาตให้เช็คอิน

  ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือแบตเตอรี่ที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh) เกิน 300 Wh ขึ้นเครื่อง

  แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ในรถเข็นจะไม่นับรวมอยู่ในแบตเตอรี่สำรอง เมื่อถอดแบตเตอรี่ โปรดเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมก่อนขึ้นเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

  แบตเตอรี่แห้ง (เช่น นิเกิล-เมทัล-ไฮไดรด์ หรือนิเกิล-แคดเมี่ยม)

  ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถเช็คอินแบตเตอรี่ได้ไม่เกิน 2 ก้อน และไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

  * ถึงแม้ว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับจำนวนจะไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และ การท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น แต่ AirJapan มีสิทธิ์บังคับใช้กฎระเบียบของตนเองเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นอันตรายของ IATA

  แบตเตอรี่แบบแห้ง (Wet Non-Spillable Battery)

  ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถเช็คอินแบตเตอรี่ได้ไม่เกิน 1 ก้อน และไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

  แบตเตอรี่แบบเปียก (Wet Spillable Batteries)

  ท่านไม่สามารถเช็คอินหรือนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องได้

 • โปรดแจ้งกับศูนย์ติดต่ออย่างน้อย 5 วันก่อนวันที่มีกำหนดออกเดินทาง หากคุณต้องการความช่วยเหลือ (สุนัขนำทางสามารถเดินทางร่วมกับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำสุนัขนำทางไปด้วย โปรดตรวจสอบรายละเอียดในส่วน [ลูกค้าที่เดินทางร่วมกับสุนัขช่วยเหลือ]ด้วยเช่นกัน)
  • ในการเลือกที่นั่งที่ต้องการ โปรดใช้บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง (มีค่าบริการ)
  • โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
  • เราขอให้ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ (ระหว่างการรับประทานอาหารหรือเมื่อต้องใช้ห้องน้ำ) เลือกที่นั่งล่วงหน้าโดยนั่งติดกับผู้ดูแล เนื่องจากเจ้าหน้าที่และพนักงานบนเครื่องไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ได้
 • โปรดแจ้งกับศูนย์ติดต่ออย่างน้อย 5 วันก่อนวันที่มีกำหนดออกเดินทาง หากคุณต้องการความช่วยเหลือ สุนัขช่วยฟังสามารถเดินทางร่วมกับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำสุนัขนำทางไปด้วย โปรดตรวจสอบรายละเอียดในส่วน [ลูกค้าที่เดินทางร่วมกับสุนัขช่วยเหลือ]ด้วยเช่นกัน)
  • ในการเลือกที่นั่งที่ต้องการ โปรดใช้บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง (มีค่าบริการ)
  • โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
  • เราขอให้ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ (ระหว่างการรับประทานอาหารหรือเมื่อต้องใช้ห้องน้ำ) เลือกที่นั่งล่วงหน้าโดยนั่งติดกับผู้ดูแล เนื่องจากเจ้าหน้าที่และพนักงานบนเครื่องไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ได้
  • ท่านสามารถใช้บริการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินและบนเครื่องบิน สำหรับท่านที่มีความจำเป็น โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่สนามบินหรือ
 • โปรดแจ้งศูนย์ติดต่ออย่างน้อย 5 วันก่อนวันที่มีกำหนดออกเดินทาง หากคุณเดินทางพร้อมสุนัขช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย (สุนัขนําทาง สุนัขช่วยเหลือ สุนัขช่วยฟัง)
  • ท่านอาจต้องแสดงเอกสาร สายลากจูง ป้ายชื่อ ฯลฯ ที่แสดงว่าสุนัขนั้นเป็นสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง สุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ หรือยืนยันเป็นคำพูด
  • สุนัขขนาดกลางหรือขนาดใหญ่จำเป็นต้องนอนเหยียดตัวบนพื้นของห้องโดยสาร เราขอแนะนำให้ท่านเลือกที่นั่งล่วงหน้าเพื่อสำรองพื้นที่สำหรับสุนัขช่วยเหลือ (แถวที่ 1A~C, แถวที่ 1D~G, แถวที่ 1H~K, แถวที่ 10D~G, แถวที่ 30D~G) (การเลือกที่นั่งล่วงหน้ามีค่าบริการ) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ บริการกำหนดที่นั่งแบบชำระเงินล่วงหน้า
  • โปรดยื่นเรื่องที่ศูนย์ติดต่อล่วงหน้า หากคุณคิดว่าสุนัขที่ตัวใหญ่อาจตัวยื่นออกมาที่ทางเดินหรือที่นั่งข้างๆ บนเครื่องบิน
  • ลูกค้าที่เดินทางพร้อมด้วยสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ที่ผ่านการรับรองภายนอกญี่ปุ่น ท่านสามารถขอ “ใบสมัครขอใบรับรองชั่วคราวสำหรับผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ” ได้ โปรดดูรายละเอียดที่ “หนังสือแจ้งผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ” (PDF) ในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคม จําเป็นต้องมีขั้นตอนการกักกันโรคจากการนําเข้าและส่งออกล่วงหน้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ "ด่านกักกันสัตว์" โฮมเพจของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 29 วันขึ้นไปจากวันที่คาดไว้ไม่จำเป็นต้องติดต่อเราล่วงหน้า เราอาจถามคุณเกี่ยวกับวันคลอดที่คาดไว้และภาวะสุขภาพของคุณที่สนามบินและบนเครื่องบิน ผู้โดยสารภายใน 28 วัน รวมถึงวันที่คาดว่าจะคลอดบุตร จะต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ที่ออกให้ภายใน 7 วัน รวมถึงวันที่เดินทางด้วย สำหรับผู้โดยสารภายใน 14 วัน รวมถึงวันที่คาดว่าจะคลอดบุตร จะต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ที่ออกให้ภายใน 7 วัน รวมถึงวันที่ของเที่ยวบิน และต้องมีแพทย์ติดตามผู้โดยสารไปด้วย โปรดดาวน์โหลดจากใบรับรองแพทย์(MEDICAL INFORMATION FORM) (PDF)และใช้แบบฟอร์มส่งเอกสารเพื่อส่งไปยังศูนย์ติดต่ออย่างน้อย 5 วันก่อนวันที่มีกำหนดออกเดินทาง

  โปรดทราบว่าลูกค้าตั้งครรภ์จะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

 • สำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการ ทางศูนย์ติดต่อจำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาดังต่อไปนี้ก่อนล่วงหน้า

  มี/ไม่มีผู้ติดตาม

  • เราขอให้ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ (ระหว่างการรับประทานอาหารหรือเมื่อต้องใช้ห้องน้ำ) เลือกที่นั่งล่วงหน้าโดยนั่งติดกับผู้ดูแล เนื่องจากเจ้าหน้าที่และพนักงานบนเครื่องไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ได้
  • ในการเลือกที่นั่งที่ต้องการ โปรดใช้บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง (มีค่าบริการ)
  • โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
 • การนําถังออกซิเจนทางการแพทย์ขึ้นเครื่อง

  • เราจะทำการตรวจสอบมาตรฐานของถังออกซิเจนโดยศูนย์ติดต่อล่วงหน้า โปรดกรอกแบบฟอร์มยืนยันการใช้ถังออกซิเจน(PDF)และส่งไปที่ศูนย์ติดต่อโดยใช้แบบฟอร์มส่งเอกสารอย่างน้อย 5 วันก่อนวันที่มีกำหนดออกเดินทาง
  • หากคุณนำถังออกซิเจนทางการแพทย์ขึ้นเครื่อง โปรดกรอกใบรับรองแพทย์ด้วยเช่นกัน และส่งรูปถ่ายถังออกซิเจนทางการแพทย์ที่คุณต้องการใช้งานด้วย
  • คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

  การนําอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ขึ้นเครื่อง (CPAP / POC ฯลฯ)

  • คุณอาจไม่สามารถนําขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ เราจะมีการตรวจสอบความพร้อมในการขนส่งทางอากาศ ดังนั้นโปรดแจ้งศูนย์ติดต่อเกี่ยวกับมาตรฐานและชนิดของแบตเตอรี่อย่างน้อย 5 วันก่อนออกเดินทาง
  • ไม่สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟ AC ได้ โปรดระวัง
  • ในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อเครื่องวัดประกอบการบิน ฯลฯ คุณอาจถูกขอให้หยุดใช้งานตามคําสั่งของกัปตัน
  • คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

  ผู้ป่วยที่มีทวารเทียม

  • ไม่มีปัญหาในการโดยสารเครื่องบิน ดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
  • เราขอแนะนําให้คุณพกสิ่งที่สามารถระบุรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถผ่านการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยได้อย่างราบรื่น
  • คุณไม่สามารถนำกรรไกร (ของมีคม*) ซึ่งเป็นสิ่งของที่ถูกจำกัดการนำขึ้นเครื่องแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดเตรียมอุปกรณ์ที่มีรอยตัดแล้วล่วงหน้า

  *ของมีคมจะสามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะกรรไกรที่มีความยาวใบมีดไม่เกิน 6 ซม. และปลายไม่คม กรรไกรที่ถูกตัดสินว่าคมแม้ว่าใบมีดจะยาวไม่เกิน 6 ซม. คุณอาจไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้

  การพกพากระบอกฉีดอินซูลินหรือเครื่องฉีดอีพิเนฟรินอัตโนมัติ

  • การพกพากระบอกฉีดอินซูลิน เครื่องฉีดอัตโนมัติ (เช่น เครื่องฉีดอีพิเนฟริน (EpiPen)) และเข็มฉีดยาสำหรับการฉีดยาด้วยตนเองที่ใช้ในการให้ยาชนิดฉีดตามการสั่งใช้ยาของแพทย์สำหรับใช้ภายในบ้าน/ด้วยตนเองสามารถพกพาและใช้งานบนเครื่องได้
  • โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าหรือแสดงแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)
  • เราแนะนำให้ท่านเตรียมเอกสารอธิบายเกี่ยวกับยาและวัตถุประสงค์ (ใบสั่งยา หนังสือรับรองที่แพทย์เป็นผู้เขียน บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรคเบาหวาน และอื่นๆ) เพื่อช่วยให้การตรวจรักษาความปลอดภัยที่สนามบินเป็นไปได้โดยราบรื่น
  • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ขอแนะนำให้ท่านเตรียมใบรับรองที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
  • เนื่องจากมาตรฐานของสนามบินภายนอกประเทศญี่ปุ่นอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ โปรดปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับจุดหมายปลายทางของท่านล่วงหน้า
  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่านำกระบอกฉีดยาและเข็มที่ใช้แล้วของท่านติดตัวไปด้วยเมื่อลงจากเครื่องบิน และนำไปทิ้งตามวิธีการที่กำหนดไว้โดยสถาบันการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
  • คุณไม่สามารถใช้เปลหามได้
  • คุณไม่สามารถล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) บนเครื่องบินได้
  • เราไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องในกรณีที่เข้าข่ายต่อไปนี้ จึงโปรดทราบไว้ล่วงหน้า
   • กรณีที่มีความเสี่ยงที่สภาพร่างกายจะเปลี่ยนแปลง
   • กรณีที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยรุนแรง
   • กรณีที่เข้ารับการผ่าตัดเมื่อไม่นานมานี้
   • กรณีที่อยู่ในช่วงเวลาระงับการเข้าเรียนที่กําหนดไว้ในโรคติดเชื้อประเภท 1 ประเภท 2 และ ประเภท 3 และกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน และผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นเช่นนั้น