ตัวอย่างการปรับปรุงตามความคิดเห็นของลูกค้า

ภายในเที่ยวบินแอร์เจแปน

เราจะขอแนะนำตัวอย่างการปรับปรุงตามความคิดเห็นของผู้โดยสาร

Air Japan ได้หยิบยก “Fly Thoughtful” มาเป็นแนวคิดของแบรนด์ และเราได้รับฟัง “ความต้องการ” และ “สิ่งที่ไม่ต้องการ” ของผู้โดยสาร เราจะตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่พบจากความคิดเห็นและคําขอของผู้โดยสารผ่านการปรับปรุงคุณภาพการบริการและการดําเนินงานของเรา 


  • 【ความคิดเห็นของผู้โดยสาร】

ฉันสังเกตเห็นว่ากรอกชื่อ-สกุลผิดหลังจากซื้อแล้ว ฉันไม่สามารถตรวจสอบชื่อ-สกุลที่กรอกแล้วได้จนกว่าจะทําการซื้อเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องการให้ฉันสามารถตรวจสอบก่อนซื้อได้ 

  • 【การดำเนินการในการปรับปรุง】

เราได้เพิ่มการแสดงข้อมูลผู้โดยสาร (ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมล) เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดการจองอีกครั้งก่อนที่จะเข้าสู่หน้าจอชําระเงินแล้ว ทั้งนี้ใน “สรุปการจอง” ที่แสดงบนหน้าจอนี้ คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของค่าโดยสารและค่าบริการของบริการเสริมได้ 

หน้าจอการจองเสร็จสิ้น

  • 【ความคิดเห็นของผู้โดยสาร】

การชมทิวทัศน์จากหน้าต่างเป็นสิ่งที่ฉันตั้งตารอเมื่อขึ้นเครื่องบิน เวลาซื้อที่นั่ง ฉันจึงอยากให้แจ้งล่วงหน้าถ้ามีที่นั่งที่ไม่มีหน้าต่าง 

  • 【การดำเนินการในการปรับปรุง】

เนื่องจากโครงสร้างของเครื่องบินจึงไม่มีหน้าต่างในที่นั่งริมหน้าต่าง 37A และ 37K เราได้เพิ่มว่าไม่มีหน้าต่างใน 2 ที่นั่งดังกล่าวบนหน้าจอการจองที่นั่งล่วงหน้า ฯลฯ เมื่อทำการจองเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้แล้ว 

หน้าจอเลือกที่นั่ง