เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 2 สิงหาคม 2023

ข้อกำหนดการใช้งานเว็ปไซต์เเอร์เเจเเปน

ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน

ก่อนใช้งาน “เว็บไซต์เเอร์เเจเเปน” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัท เเอร์เเจเเปน จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เเอร์เเจเเปน”) กรุณาอ่านอย่างถึ่ถ้วนเเละยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่าง กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานถ้าท่านไม่ยอมรับตามข้อกำหนด ถ้าท่านใช้งานในเว็บไซต์เราจะถือว่าท่านยอมรับตามข้อกำหนดเเละเงื่อนไขทั้งหมดด้านล่าง ถ้ามีข้อกำหนดเพิ่มที่ระบุไว้ในเเต่ละส่วนของเว็บไซต์ กรุณาอ่านอย่างถึ่ถ้วนเเละยอมรับข้อกำหนดเหล่านั้นก่อนที่จะใช้งานในส่วนนั้นๆ

ขอบเขตข้อกำหนดการใช้งาน

 1. ข้อกำหนดการใช้งานนี้ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด”) ใช้สำหรับการใช้ข้อมูลการบริการโดยการใช้เว็บไซต์เเอร์เเจเเปนเเละผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหลายประเภทที่จัดทำโดยเเอร์เเจเเปน (ซึ่งต่อจากนี้จะรวมเรียกว่า “การบริการ”)
 2. เเอร์เเจเเปนอาจระบุหัวข้อย่อยบางอย่างเพิ่มเติมเเยกจากข้อกำหนดโดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด
 3. ถ้าหัวข้อย่อยใดก็ตามในย่อหน้าก่อนหน้าไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดการให้บริการ ให้ถือเอาข้อกำหนดการให้บริการเป็นสำคัญ

การเเก้ไขข้อกำหนดการใช้งาน

 1. เเอร์เเจเเปนอาจเเก้ไขข้อกำหนดโดยไม่ต้องให้ลูกค้ายินยอม ในกรณีนี้ข้อกำหนดการบริการจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับข้อกำหนดที่เเก้ไขครั้งล่าสุด กรุณาอ่านรายละเอียดข้อกำหนดครั้งล่าสุด
 2. ข้อกำหนดที่เเก้ไขเเล้วจะมีผลทันทีที่เผยเเพร่ในเว็บไซต์เเอร์เเจเเปน นอกจากว่าจะระบุไว้โดยเเอร์เเจเเปน

สภาพเเวดล้อมการใช้เว็บไซต์

 1. ท่านต้องรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมด, ซอฟต์เเวร์, ข้อตกลงการให้บริการโทรศัพท์, ข้อตกลงการใช้งานอินเตอร์เน็ต ฯลฯ สำหรับเพื่อเข้าใช้บริการ ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการด้านการสื่อสาร, ค่าบริการการเชื่อมต่อ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องการใช้บริการ
 2. เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เเอร์เเจเเปนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ใช้ การเข้าถึงที่จัดทำเเยกออกมา

ภาระผูกพัน/ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

เมื่อเข้าใช้บริการ ลูกค้าจะต้องไม่กระทำการใดๆดังต่อไปนี้

 1. การกระทำที่เป็นการหรือเป็นไปได้ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิเเอร์เเจเเปนหรือบริษัทในเครือ ฯลฯ
 2. การกระทำที่เป็นการหรือเป็นไปได้ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิเเอร์เเจเเปนเเละบริษัทในเครือ ฯลฯ
 3. การกระทำที่เป็นการหรือเป็นไปได้ว่าจะเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อเเอร์เเจเเปนหรือบริษัทในเครือ ฯลฯ เพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในข้อ 1. หรือ 2. ข้างต้น
 4. การกระทำที่ผิดกฎหมายโดยการใช้ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านในเว็บไซต์เเอร์เเจเเปน
 5. การกระทำที่ผิดกฎหมายโดยการใช้ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของบุคคลที่สาม
 6. การกระทำโดยการโอนย้ายชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านให้กับบุคคลที่สาม หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าใช้งาน
 7. การกระทำโดยการใช้หรือทำให้เกิดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรเเกรมอื่นที่เป็นอันตรายในระหว่างการใช้บริการ
 8. การกระทำโดยการใช้การบริการด้วยการใช้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ผิดกฎหมาย
 9. การกระทำโดยการทำการจองที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมควร ฯลฯ
 10. การกระทำที่เป็นการหรือเป็นไปได้ว่าจะเป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของการบริการโดยไม่สมควร ซึ่งสร้างความสร้างเสียหายให้กับเเอร์เเจเเปน
 11. การกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเช่น ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของเเอร์เเจเเปนหรือของบุคคลที่สาม
 12. การกระทำที่เป็นการใส่ร้าย/หมิ่นประมาท หรือการทำให้เเอร์เเจเเปนหรือบุคคลที่สามต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง
 13. การกระทำที่เป็นการรบกวนการใช้บริการของผู้ใช้งานอื่น
 14. การกระทำที่เป็นการหรือเป็นไปได้ว่าจะเป็นการละเมิดต่อทรัพย์สิน, ความเป็นส่วนตัว, ลิขสิทธิ์การใช้รูปภาพ หรือสิทธิในการเผยเเพร่ของเเอร์เเจเเปนหรือบุคคลที่สาม
 15. การกระทำที่เป็นการจัดการหรือเข้าร่วมการรณรงค์ทางการเมือง หรือการรณรงค์อื่นที่คล้ายคลึงกันในระหว่างหรือนอกเวลาการรณรงค์ทางการเมือง
 16. การกระทำที่เป็นการหรือเป็นไปได้ว่าจะเป็นการละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
 17. การกระทำที่เป็นการหรือเป็นไปได้ว่าจะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย
 18. การกระทำที่ผิดกฎหมาย การกระทำที่นำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นไปได้ว่าจะเป็นการนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย
 19. การกระทำที่เป็นการนำข้อมูลออกจากเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง หรือโดยผ่านโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น ซอฟต์เเวร์) การเเก้ไข/การทำสำเนาข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเเอร์เเจเเปน
 20. หรือการกระทำอื่นที่ไม่เหมาะสมกับเเอร์เเจเเปน

การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน

 1. ถ้าเเอร์เเจเเปนหรือบริษัทในเครือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำที่เป็นการละเมิดข้อกำหนด หรือหลอกลวง หรือการกระทำของลูกค้าที่ผิดกฎหมาย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหาย
 2. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบต่อความขัดเเย้งใดที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าเเละบุคคลที่สาม หรือความเสียหายที่เกิดจากลูกค้าต่อบุคคลที่สาม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เเก้ไขปัญหาเเละรับผิดชอบค่าเสียหาย

การชดใช้ของผู้ให้บริการ

 1. เเอร์เเจเเปนมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้กับผู้ใช้งาน เเต่เเอร์เเจเเปนจะไม่รับประกันคุณภาพของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม, ความซื่อสัตย์, ความเเม่นยำ, ความปลอดภัย, ความถูกต้องตามกฎหมาย, ข้อมูลล่าสุด เเละข้อมูลในด้านต่างๆ
 2. ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างการใช้งานเว็บไซต์เเอร์เเจแปน
 3. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดขึ้นนอกหรือในระหว่างการใช้งาน หรือการไม่มีความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์เเอร์เเจเเปน นอกจากว่าการเสียหายนั้นเข้าข่ายการการกระทำที่จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายเเรงที่เกิดจากเเอร์เเจเเปน
 4. ลูกค้ายอมรับว่าความรับผิดชอบตามกฎหมายรวมถึงการรับประกันที่บกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการใดก็ตาม, ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ที่จัดทำโดยบริษัทในเครือ ฯลฯ ภายใต้การบริการ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “การบริการ ฯลฯ”) เป็นของบริษัทในเครือ ฯลฯ ผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ฯลฯ
 5. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดจากความผิดพลาดของซอฟต์เเวร์หรือฮาร์ดเเวร์ที่เกิดขี้นนอกหรือในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์เเอร์เเจเเปน, ระบบการสื่อสารที่ขัดข้อง หรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าเเละบุคคลที่สาม หรืออุบัติเหตุอื่นใดก็ตาม

การหยุด/การระงับการทำงานชั่วคราว/การเปลี่ยนเเปลง/เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

 1. เเอร์เเจเเปนอาจหยุดให้การบริการบางส่วนโดยไม่ต้องเเจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 2. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด หรือการสูญเสียที่เกิดกับลูกค้า ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนเเปลงฯลฯ ในย่อหน้าก่อนหน้า
 3. ถ้าเกิดเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้ เเอร์เเจเเปนอาจระงับการให้บริการชั่วคราวหรือหยุดการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องเเจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า:
  1. เพื่อทำการซ่อมบำรุงในบางช่วงเวลาหรือในกรณีฉุกเฉิน/เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์หรือระบบที่ใช้ในการบริการเเต่ละประเภท
  2. การให้บริการซึ่งมีความยุ่งยากเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้, ไฟฟ้าดับ, ภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่น
  3. การบริการระดับที่ 1 ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมไม่สามารถให้บริการได้
  4. เเอร์เเจเเปนจะเป็นผู้ลงความเห็นว่าควรระงับการให้บริการชั่วคราว หรือหยุดให้บริการ หรือการให้บริการเเต่ละประเภทเกิดความยากลำบากในการปฏิบัติงานหรือด้วยเหตุผลทางเทคนิค
 4. เเอร์เเจเเปนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด หรือการสูญเสียที่เกิดกับลูกค้าหรือบุคคลที่สาม ที่เป็นผลจากการระงับการให้บริการชั่วคราวหรือการหยุดการให้บริการ ฯลฯ ของการบริการเเต่ละประเภท

การจัดการกับข้อมูลผู้ใช้งาน

เเอร์เเจเเปนจัดการกับฐานข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งจัดทำเเยกออกมา เเละขอให้ลูกค้าอ่านอย่างถึ่ถ้วนเเละยอมรับตามนโยบายนี้ก่อนการใช้บริการ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า ฯล)

 1. งานลิขสิทธิ์ทุกประเภท, ภาพถ่าย, สิ่งประดิษฐ์, เครื่องหมาย หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นทรัพย์สินซึ่งเเอร์เเจเเปนหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ครอบครองลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิในการใช้งาน หรือสิทธิอื่นใด การดาวน์โหลดข้อมูล, การพิมพ์ หรือการทำสำเนาเว็บไซต์เเอร์เเจเเปน อนุญาตให้ใช้สำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือใช้ที่บ้านเท่านั้น ห้าม (ทำสำเนา, โหลดข้อมูล, เนื้อหา, คำพูด ฯลฯ) ข้อมูลใดก็ตามเเละโปรเเกรมในเว็บไซต์เเอร์เเจเเปน หรือเว็บไซต์อื่น หรือในสื่อสิ่งพิมพ์อื่น เเละห้ามไม่ให้ใช้เนื้อหาใดๆที่อยู่ในเว็บไซต์เเอร์เเจเเปนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์
 2. ลิขสิทธิ์ทุกประเภทที่มีเครื่องหมายการค้าเเละเครื่องหมายการบริการที่เผยเเพร่ในเว็บไซต์เเอร์เเจเเปนเป็นกรรมสิทธิ์ของเเอร์เเจเเปน หรือผู้ครอบครองลิขสิทธิ์อื่นผู้ที่อนุญาตให้เเอร์เเจเเปนสามารถใช้เครื่องหมายเหล่านี้ได้ ห้ามใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ครอบครองลิขสิทธิ์

ข้อกำหนดรายบุคคลเกี่ยวกับวิธีใช้การบริการเเต่ละประเภท

วิธีการจองหรือการเปลี่ยนเเปลงหรือการยกเลิกการจองภายใต้การบริการ รวมถึงขั้นตอนอื่นๆเพื่อใช้การบริการที่เเยกระบุไว้โดยเเอร์เเจเเปนเเละบริษัทในเครือ ฯลฯ สำหรับข้อกำหนดรายบุคคล ฯลฯ

กฎหมายที่ใช้บังคับ, การเเก้ไขปัญหาความขัดเเย้งเเละอำนาจของศาล

ข้อสรุป, ประสิทธิผล, การดำเนินการเเละการตีความข้อตกลงใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเเละการใช้การบริการต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

 1. ถ้าเกิดความขัดเเย้งขึ้นระหว่างเเอร์เเจเเปนหรือบริษัทในเครือ ฯลฯ เเละลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงข้อกำหนดการใช้การบริการ ทุกฝ่ายจะต้องปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผลเพื่อเเก้ไขปัญหาความขัดเเย้ง
 2. เป็นที่ตกลงกันว่าถ้าความขัดเเย้งเกิดขึ้นกับเเอร์เเจเเปนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือการใช้การบริการ ศาลเเขวงโตเกียวจะเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาคดี