นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 2 สิงหาคม 2023

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ AirJapan

นโยบายพื้นฐาน

ทบทวนคุณค่าที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง ยึดการให้บริการที่เรียบง่ายเป็นพื้นฐาน ส่งมอบบริการที่เต็มไปด้วยความสบายโดยไร้ซึ่งความสูญเปล่า ประสบการณ์ที่เลือกได้ตามความชอบ สัมผัสความรู้สึกอภิรมย์ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน พวกเราจะรับฟังเสียง “อยากได้”, “ไม่จำเป็น” จากลูกค้า เพื่อสรรค์สร้างการเดินทางบนฟากฟ้าที่แปลกใหม่ในแบบฉบับญี่ปุ่น Fly Thoughtful. Fly AirJapan.

AirJapan ให้บริการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัยและบริการที่เป็นมิตรโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรข้างต้นเสมอ ในการดำเนินธุรกิจของ AirJapan ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราเพื่อให้บริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความพึงพอใจของลูกค้า เราตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลที่เราได้รับจากลูกค้า และพยายามอย่างยิ่งในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ด้วยความรอบคอบมากที่สุด เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของเราได้ใช้บริการของ AirJapan ด้วยความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจ เราจึงมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของเราโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และวางโครงสร้างบริษัทของเราให้ครอบคลุมมาตรการด้านความปลอดภัย เราพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละรายอย่างถูกต้องเหมาะสม ตอนที่ 1 อธิบายถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคลเนื่องจากมีผลกับลูกค้าทุกท่าน ตอนที่ 2 ให้ข้อมูลเฉพาะภูมิภาคสำหรับลูกค้าที่อยู่หรืออาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย

ตอนที่ 1 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านโดย AirJapan

1. บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่ AirJapanใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและบุคคลอื่นๆ (โดยแทนตนด้วย “AirJapan” “พวกเรา” “ของเรา” หรือ “เรา”) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดก่อนมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ AirJapan หรือใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา บทที่ 1 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการนำนโยบายเพิ่มเติมไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ AirJapan ซึ่งจะให้รายละเอียดแยกต่างหากหรือในเงื่อนไขของบริการดังกล่าว เป็นต้น

2. ขอบเขตการใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะบังคับใช้เมื่อลูกค้าและบุคคลอื่นๆ มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ AirJapan หรือใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ AirJapan

3. จุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

AirJapan ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากลูกค้าของตนเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในลักษณะที่อาจส่งเสริมหรือจูงใจให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ถึงแม้จะอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้

 1. การจอง การจำหน่ายตั๋ว การเช็คอิน บริการสนามบิน และบริการในเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่งทางอากาศ
 2. การจอง การจำหน่ายบัตรโดยสาร การเช็คอิน และบริการสนามบินสำหรับการขนส่งระหว่างเที่ยวบิน การยอมรับการขนส่งร่วมกัน เที่ยวบินร่วม การขนส่งสินค้าต่อเนื่องโดยผู้ให้บริการหลายรายร่วมกัน และการขนส่งสินค้าที่มีการส่งต่อ
 3. การวิจัยและการวิเคราะห์การใช้งานบริการ/ผลิตภัณฑ์ของ AirJapan
 4. การดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกันกับ 1 ถึง 3 ข้างต้น
 5. การดำเนินการแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งนำเสนอโดย AirJapan
 6. การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 7. ประกาศเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย AirJapan
 8. การดำเนินการและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและแคมเปญที่ดำเนินการโดย AirJapan, บริษัทในเครือ ANA Group และบริษัทพันธมิตร ฯลฯ
 9. การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และแคมเปญต่างๆ ของ AirJapan, บริษัท ANA Group, บริษัทพันธมิตร, ฯลฯ รวมไปถึงการจัดหาข้อมูลชนิดต่างๆ ผ่านวิธีการต่างๆ ประกอบด้วยจดหมายทางตรง นิตยสารทางอีเมล ประกาศ และการโฆษณา * ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ข้อมูลการวิเคราะห์ ฯลฯ เช่น รายละเอียดของการใช้งานบริการและผลิตภัณฑ์ของ AirJapan, บริษัท ANA Group, ฯลฯ เว็บไซต์ AirJapan และประวัติการเรียกดูแอพมือถือ ฯลฯ) อาจนำไปวิเคราะห์โดย AI ฯลฯ เพื่อประเมินกิจวัตร รสนิยม แนวโน้มในการซื้อ ลักษณะต่างๆ ฯลฯ ของลูกค้า และผลลัพธ์ใช้เพื่อสร้างโฆษณาและตัวชี้วัดทางการตลาด ฯลฯ โดยมีเป้าหมายเป็นลูกค้า
 10. การให้บริการสอบถามและคำขอ นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น จะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้สำหรับจุดประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในข้อที่ 8 (การใช้ข้อมูลร่วมกัน) ด้านล่าง

4. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

AirJapan จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้มาด้วยวิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยมุ่งหมายเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้

 1. ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลการชำระเงิน ฯลฯ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการจ้างงาน (ชื่อบริษัท ฝ่าย/แผนกที่ลูกค้าทำงานอยู่ ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน ข้อจำกัดทางโภชนาการ ข้อมูลการชำระเงินรวมถึงรายละเอียดของบัตรเครดิต/เดบิต และวิธีการชำระเงินอื่นๆ ฯลฯ ของลูกค้า
 2. ข้อมูลการเดินทาง รายละเอียดของแผนการเดินทางและการจัดเตรียมการเดินทาง รวมถึงเที่ยวบินกับ AirJapan และสายการบินอื่นๆ การจองที่พัก และการจัดการด้านการขนส่งอื่นๆ เป็นต้น
 3. รายละเอียดของการสอบถามและการร้องเรียนต่อ AirJapan รายละเอียดของการสอบถาม การร้องขอ และการร้องเรียนในการติดต่อกับลูกค้า (รวมถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหา) ฯลฯ ○ เราอาจเฝ้าระวังติดตาม บันทึก จัดเก็บและใช้โทรศัพท์ อีเมล หรือการสื่อสารอื่นๆ กับท่าน เพื่อตรวจสอบคำแนะนำต่างๆ ที่ให้กับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อป้องกันอาชญากรรม และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการลูกค้าของเรา
 4. ข้อมูลด้าน IT และระบบ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ AirJapan และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าใช้เว็บไซต์ AirJapan และแอปพลิเคชันมือถือ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้, ตัวบ่งชี้เพื่อการโฆษณา (IDFA/GAID), ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ตัวบ่งชี้อุปกรณ์เฉพาะ, รายละเอียดเกี่ยวกับ OS และประเภทเว็บเบราว์เซอร์ ฯลฯ และบันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ “3 วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้” ในหน้านโยบายคุกกี้ของ AJX ฯลฯ) AirJapan จะไม่มีทางได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสำหรับลูกค้าและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น (ต่อไปเรียกว่า “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน”) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อ ตำแหน่งทางสังคม ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติอาชญากรรม และประวัติการได้รับความผลกระทบจากอาชญากรรม เว้นแต่จะเป็นข้อกำหนดของกฎหมายหรือเป็นข้อบังคับ หรือโดยที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า

6. การเลือกโดยลูกค้า

ตามกฎแล้ว AirJapan จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามความประสงค์โดยสมัครใจของลูกค้า ลูกค้าอาจประสบกับผลในทางลบ หากพวกเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ไม่สามารถใช้บริการหลายอย่าง AirJapan นำเสนอได้ หรือไม่สามารถได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแคมเปญและข้อมูลอื่นๆ AirJapan เนื่องจากฟังก์ชันส่วนหนึ่งของระบบ AirJapan ไม่สามารถทำงานได้ ทำให้ไม่มีฟังก์ชันนั้นพร้อมสำหรับใช้งาน โปรดทราบว่า ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของตนเองและการตัดสินใจของพวกเขาว่าต้องการได้รับอีเมลข้อมูลข่าวสารเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการหรือไม่ ด้วยลักษณะวิธีที่ AirJapanกำหนดต่างหาก

7. การเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก

AirJapan จะไม่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมทั้งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะไม่ถูกเปิดเผยหรือส่งมอบให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือโดยที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า โปรดทราบว่า การส่งมอบข้อมูลให้แก่พันธมิตรที่ใช้ข้อมูลร่วมกันและบริษัทที่ได้รับการมอบหมายให้ทำธุรกิจนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก

 1. กรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้ว
 2. มีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลโดยอยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับอนุญาต
 3. จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปกป้องชีวิตของมนุษย์ สุขภาพ หรือทรัพย์สิน ในกรณีที่ได้ความยินยอมจากลูกค้าเป็นเรื่องยาก
 4. จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อให้ความร่วมมือสำหรับกิจกรรมสาธารณะที่เป็นของรัฐระดับประเทศหรือท้องถิ่น และการได้ความยินยอมของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะขัดขวางการบริหารกิจกรรมสาธารณะ
 5. เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลในฐานะที่เป็นข้อมูลเชิงสถิติ (ในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตนของลูกค้า)
 6. ส่งมอบข้อมูลอันเป็นผลจากการสืบทอดธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการ การแยกบริษัท การถ่ายโอนธุรกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ
 7. ส่งมอบข้อมูลตามกระบวนการโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ในลักษณะที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ได้โดยง่ายด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของ AirJapan ฯลฯ และลูกค้าไม่ได้มีแจ้งความประสงค์ที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลของพวกเขา
  1. จุดประสงค์ในการได้มาซึ่งข้อมูลคือ ส่งมอบข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก
  2. รายการเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะส่งมอบให้แก่บุคคลภายนอก
  3. ลักษณะวิธีที่ใช้ในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้แก่บุคคลภายนอก
  4. การส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกระงับเมื่อมีคำขอจากลูกค้า
  5. วิธีการในการรับคำขอจากลูกค้า

8. การใช้ข้อมูลร่วมกัน

AirJapan ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในดังต่อไปนี้

ขอบเขตขององค์กรทีใช้ข้อมูลร่วมกัน บริษัทในเครือ ANA Group

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้

 1. สำหรับการจัดเตรียมบริการขนส่งทางอากาศ บริการด้านการเดินทาง รวมถึงการท่องเที่ยวและโรงแรม และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นๆ ที่จัดการโดย AirJapan หรือบริษัทที่ร่วมใช้ข้อมูล
 2. สำหรับการส่งจดหมายและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการโดยตรง และการเผยแพร่แบบสอบถามไปยังลูกค้า ฯลฯ โดย AirJapan หรือบริษัทที่แบ่งปันข้อมูล
 3. สำหรับการวิเคราะห์การขาย การวิจัย/การศึกษาอื่นๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ฯลฯ โดย AirJapan หรือบริษัทที่แบ่งปันข้อมูล
 4. สำหรับการส่งและการถ่ายโอนข้อมูลเมื่อเราได้รับการสอบถาม การสมัครเพื่อใช้งานหรือข้อเสนออื่นๆ จากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการที่ AirJapan ให้บริการ หรือบริษัทที่แบ่งปันข้อมูล
 5. สำหรับการปฏิบัติภารกิจอย่างเหมาะสมและราบรื่นในการดำเนินธุรกรรมอื่นๆ กับลูกค้าโดย AirJapan หรือบริษัทที่แบ่งปันข้อมูล
 6. สำหรับการบริหารธุรกิจ/การบริหารภายในโดย ANA Group

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะแบ่งปัน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการจ้างงาน (ชื่อบริษัท ฝ่าย/แผนกที่ลูกค้าทำงานอยู่ ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน ข้อจำกัดทางโภชนาการ ข้อมูลการชำระเงิน รวมถึงรายละเอียดของบัตรเครดิต/เดบิต และวิธีการชำระเงินอื่นๆ รายละเอียดของแผนและการจัดเตรียมการเดินทาง รวมถึงเที่ยวบินกับ ANA และสายการบินอื่นๆ การจองที่พัก และการจัดเตรียมการเดินทางอื่นๆ ประเภทบัตรสมาชิก สถานะการเป็นสมาชิก พื้นที่สมาชิก สถานะไมล์สะสม หมายเลขและวันหมดอายุของบัตรเครดิต ประวัติการใช้บัตรเครดิตและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความต้องการสำหรับการจัดหารถเข็นหรือการจัดเตรียมพิเศษอื่นๆ ข้อมูลการจองและการยกเลิกเที่ยวบิน ประวัติการใช้บริการเที่ยวบินและบริการอื่นๆ รายละเอียดการสอบถาม คำขอ และการร้องเรียนที่มีอยู่ในการติดต่อกับลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ AirJapan และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ รวมถึงคุกกี้และข้อมูลการดำเนินการบนเว็บไซต์ ฯลฯ ของลูกค้า

ชื่อ ที่อยู่ และตัวแทนของหน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ANA Holdings Inc. 105-7140 ชิโอโดเมะ ซิตี้ เซ็นเตอร์ 1-5-2, ฮิงาชิ ชิมบาชิ เขตมินาโตะ โตเกียว, ญี่ปุ่น โคจิ ชิบาตะ ประธานและประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่บริหาร

9. การมอบหมายการปฏิบัติงาน

ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า AirJapan อาจมอบหมายการดำเนินการธุรกิจส่วนหนึ่งให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ฝ่ายดังกล่าวด้วยโดยอยู่ภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการบรรลุจุดประสงค์ในการปฏิบัติงานนั้น ในกรณีนี้ AirJapan จะทำสัญญาการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลดังกล่าว และบริหาร ดูแลอย่างเหมาะสม

10. การถ่ายโอนออกจากญี่ปุ่น

AirJapan อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ชื่อ หมายเลขหนังสือเดินทาง และรายละเอียดการเดินทาง ฯลฯ) ไปยังภายนอกประเทศญี่ปุ่น โดยขึ้นอยู่กับปลายทางเที่ยวบินของลูกค้า ประเทศที่ AirJapan ให้บริการสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ AirJapan ประเทศหรือภูมิภาคที่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อาจไม่มีระบบสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับของประเทศญี่ปุ่น หาก AirJapan ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่ผู้ดำเนินธุรกิจที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ภายนอกประเทศญี่ปุ่น รวมถึงบริษัทที่ได้รับมอบหมายและพันธมิตรที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน ทาง AirJapan จะดำเนินการโดยขึ้นกับความยินยอมของลูกค้า ยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้:

 1. เมื่ออีกองค์กรตั้งอยู่ในประเทศที่มีระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายเทียบเท่ากับของญี่ปุ่น
 2. เมื่ออีกองค์กรมีระบบที่สามารถดำเนินมาตรการที่สอดคล้องกับที่ผู้ดำเนินธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่ 2. ทาง AirJapan จะใช้มาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรนั้นจะดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง หากท่านต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของมาตรการของ AirJapan โปรดยื่นคำขอโดยสอดคล้องกับ “12. คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”

11. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทาง AirJapan จะจัดการข้อมูลเหล่านี้ตามมาตรฐานที่เข้มงวดสูงสุดและจะใช้มาตรการการจัดการด้านความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล AirJapan รับรองว่าคณะกรรมการบริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมในการดำเนินการเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าแต่ละราย มีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ โดยยึดตามจุดประสงค์ในการใช้งานข้อมูลเหล่านั้น หลังจากบรรลุจุดประสงค์ของข้อมูลแล้ว AirJapan จะกำจัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม หากท่านต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของมาตรการการจัดการด้านความปลอดภัย โปรดยื่นคำขอโดยสอดคล้องกับ “12. คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับนโยบายการดำเนินการของ AirJapan เพื่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูล โปรดดูที่ “การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของ ANA Group

12. คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หาก AirJapan ได้รับคำขอจากลูกค้าที่ส่งคำขอมาตามลักษณะที่ระบุไว้เพื่อการเปิดเผย การแก้ไข การลบ การเพิ่ม การยุติการใช้งาน การลบล้าง หรือการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อ้างถึงใน “10. การถ่ายโอนออกจากญี่ปุ่น” และ “11. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” (ต่อไปนี้เรียกว่า “การเปิดเผย ฯลฯ”) ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จัดเก็บในฐานข้อมูลที่ AirJapan จัดเก็บไว้ คำขอนั้นจะได้รับการจัดการตามกฎหมายและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ โดยอยู่ภายในระยะเวลาและขอบเขตที่เหมาะสม หลังจากที่ทำการยืนยันว่าคำขอนั้นส่งมาโดยลูกค้าเอง

 1. คำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคล จุดประสงค์ของการใช้งาน หรือประวัติในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกจะถูกเปิดเผยโดยสอดคล้องกับคำขอของลูกค้า
 2. คำร้องให้แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติม การแก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการที่ส่วนใดก็ตามที่สามารถทำได้หลังจากที่ตรวจสอบคำขอนั้นแล้ว
 3. คำขอให้ระงับหรือลบออก การใช้รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าจะถูกระงับ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออกหากต้องการเช่นนั้น ตามคำขอที่ส่งมา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการระงับหรือลบข้อมูลอาจทำให้ลูกค้าไม่ได้รับบริการที่เคยใช้ หรือไม่ได้รับบริการตามที่ต้องการได้ กรุณาทำความเข้าใจก่อนส่งคำขอ
 4. คำขอข้อมูลที่เกี่ยวกับกับมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลดังต่อไปนี้จะส่งมอบให้ตามคำขอของลูกค้า
  1. รายละเอียดของมาตรการการจัดการด้านความปลอดภัยที่ AirJapan ใช้ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  2. รายละเอียดของมาตรการที่ดำเนินการโดย AirJapan ใช้เมื่อส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลภายนอกที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีของ “10. การถ่ายโอนออกจากญี่ปุ่น” 2.)

AirJapan อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของลูกค้าได้ ในกรณีที่การปฏิบัติตามคำขอดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของ AirJapan หรือส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือขัดขวางการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

13. การส่งคำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ

วิธีการส่งคำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ หรือการแจ้งจุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (“คำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ”) ที่ AirJapan ได้รับจากลูกค้าและตัวแทนจากข้อมูลการติดต่อ มีดังต่อไปนี้ คำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ

 1. วิธีส่งคำขอ หากท่านต้องการได้รับการตอบกลับคำขอเปิดเผยข้อมูลของท่านทางไปรษณีย์ โปรดส่งเอกสารที่กำหนดทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ด้านล่าง ที่อยู่: 〒282-0005 ANA Sky Center 3B, Narita International Airport, Narita City แผนกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ AIR JAPAN CO., LTD.
 2. เอกสารที่กำหนด แบบฟอร์มคำขอ (เลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้ตามคำขอของท่าน)
  แบบฟอร์มคำขอเปิดเผยข้อมูล
  แบบฟอร์มสำหรับคำขอต่างๆ
  คำขอของลูกค้าสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ อาจไม่ได้รับการตอบสนอง หากขาดเอกสารข้อมูลใดๆ ที่กำหนด เอกสารที่จำเป็นสำหรับใช้ยืนยันตัวตน ฯลฯ (สำหรับเจ้าตัว)
  1. สำเนารายการดังต่อไปนี้จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ (ปิดหมายเลขบัตรประกันสุขภาพและสัญลักษณ์/หมายเลขที่เป็นการระบุตัวตนของผู้ประกันตน) บัตรทะเบียนผู้อยู่อาศัยพร้อมรูปถ่าย สมุดบำเหน็จบำนาญ สมุดผู้พิการ บัตรต่างด้าวหรือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราที่ลงทะเบียน บัตรประจำตัวที่มีหมายเลขประจำตัว (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)
  2. (สำหรับตัวแทน) นอกเหนือจาก “(สำหรับเจ้าตัว),” แล้ว ต้องมีเอกสารต่อไปนี้ตามที่กำกับไว้ใน 1. และ 2. ด้วย
   1. หนังสือมอบอำนาจ (ตัวแทนผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะต้องแสดงเอกสารรับรอง)
   2. เอกสารประจำตัวของตัวแทน (สำเนารายการดังต่อไปนี้จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ (ปิดหมายเลขบัตรประกันสุขภาพและสัญลักษณ์/หมายเลขที่เป็นการระบุตัวตนของผู้ประกันตน) บัตรทะเบียนผู้พำนักพร้อมรูปถ่าย หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวพลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน บัตรประจำตัวที่แสดงหมายเลขประจำตัว (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)
  3. ค่าธรรมเนียม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากใบคำขอแต่ละประเภท สำหรับการเปิดเผยข้อมูลการจองและการขึ้นเครื่องหลายข้อมูล แต่ละเที่ยวบินจะนับเป็นการเปิดเผยหนึ่งรายการ โปรดรับทราบว่ากระบวนการจัดการอาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้อง

14. การปิดใช้งานคุกกี้และตัวบ่งชี้เพื่อการโฆษณา

โปรดดูที่ “5. การปิดใช้งานคุกกี้” ใน นโยบายคุกกี้ของ AJX

15. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

AirJapan อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากทำการแก้ไข จะมีการโพสต์รายละเอียดบนเว็บไซต์ AirJapan (www.flyairjapan.com) โปรดตรวจสอบรายละเอียดหลังการแก้ไขให้ครบถ้วน

บทที่ 2 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยของ AirJapan

1. บทนำ

บทที่ 2 นี้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและบุคคลอื่นในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”) หากจำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ AirJapan ซึ่งเจ้าของข้อมูลที่เป็นผู้เยาว์ บุคคลกึ่งไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถตามกฎหมายของประเทศไทย และไม่สามารถให้ความยินยอมโดยชอบตามกฎหมายด้วยตนเอง ต้องได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ด้วย หากเจ้าของข้อมูลอายุต่ำกว่า 10 ปี จะต้องได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากผู้ปกครองเท่านั้น หาก AirJapan ไม่ทราบว่าเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ บุคคลกึ่งไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อทราบว่าได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (เมื่อจำเป็นต้องได้รับความยินยอมและผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยตนเอง) หรือของบุคคลกึ่งไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ยกเว้นกรณีที่มีฐานกฎหมายอื่นนอกเหนือจากฐานความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่บุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนเจ้าของข้อมูลจะสมัครใช้บริการของ AirJapan ในนามของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของบทที่ 2 นี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดของบทที่ 1 ให้ถือเอาข้อกำหนดของบทที่ 2 นี้เป็นสำคัญ

2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือ AirJapan AirJapan ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและใช้โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีและเหตุผลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) ตาม PDPA

4. คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. PDPA ให้ท่านมีสิทธิตามกฎหมายดังนี้
  1. ขอให้เปิดเผยข้อมูล: ท่านสามารถขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและรายละเอียดของวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
   1. ขอให้แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล: การแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการได้ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบคำขอแล้ว
  2. ขอให้ลบ: ท่านสามารถขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนของท่านที่เราถือครองอยู่ โดยเราจะพิจารณาคำขอและหากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีความจำเป็นอีกต่อไปหรือกฎหมายไม่อนุญาตให้เราเก็บเอาไว้ต่อไป เราจะลบข้อมูลดังกล่าว
  3. ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง ทั่วไป และคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ ซึ่งใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่าน ประมวลผลบนฐานความยินยอมหรือฐานสัญญา และเป็นการประมวลผลโดยอัตโนมัติเท่านั้น
  4. ขอคัดค้านการประมวลผล: ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลซึ่งใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลที่สาม หรือกรณีที่เป็นเพื่อการทำการตลาดแบบตรง เราจะหยุดประมวลผลข้อมูลของท่านยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายซึ่งเหนือกว่าคำคัดค้านของท่าน และหากท่านคัดค้านต่อการทำการตลาดแบบตรง เราจะหยุดประมวลผลเสมอ
  5. ขอให้จำกัดวิธีประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านสามารถจำกัดวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (นอกเหนือจากการจัดเก็บ) เฉพาะกรณีที่ชอบด้วยกฎหมายโดยได้รับความยินยอมจากท่านหรือจำเป็นสำหรับการเรียกร้องทางกฎหมาย การปกป้องสิทธิบางอย่าง หรือเหตุผลด้านสาธารณประโยชน์ที่สำคัญเท่านั้น
  6. สิทธิในการถอนความยินยอม: หากเราอาศัยความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมจะไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมแล้วโดยชอบตามกฎหมายก่อนการถอนดังกล่าว
  7. ทั้งนี้ สิทธิข้างต้นไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดและไม่ได้ใช้ได้กับทุกกรณี ยังมีข้อยกเว้นทางกฎหมายซึ่งใช้กับบางสถานการณ์และอาจทำให้คำขอถูกปฏิเสธได้ แต่หากคำขอของท่านถูกปฏิเสธ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธเมื่อเราตอบคำขอดังกล่าว และเราจะยังคงเก็บบันทึกคำขอเอาไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเราปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. วิธียื่นคำขอ ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นกรณีที่สามารถเก็บค่าใช้จ่ายได้ตาม PDPA) วิธีการยื่นคำขอและข้อมูลติดต่อมีดังนี้ โปรดส่งเอกสารที่จำเป็นมายังอีเมลที่ระบุด้านล่าง cs@ajx.ana-g.com (เอกสารที่จำเป็น)
  แบบฟอร์มขอให้เปิดเผยข้อมูล (สำหรับผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย)
  แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ (สำหรับผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย)
 3. การตอบคำขอ เราจะตอบโดยปกติจะอยู่ภายใน 30 วัน ในบางกรณี เราอาจขอให้ยืนยันตัวตนหรือ (หากท่านยื่นคำขอแทนบุคคลที่สาม) ยื่นหลักฐานแสดงอำนาจในการยื่นคำขอด้วย หากคำขอของท่านมีความซับซ้อนมากหรือท่านยื่นคำขอจำนวนมากอาจใช้เวลานานกว่าที่ระบุในการตอบสนองโดยละเอียด อย่างไรก็ตาม สิทธิข้างต้นจะมีข้อยกเว้นและอาจใช้ไม่ได้ในบางกรณี หากท่านไม่พึงพอใจกับการตอบสนองเกี่ยวกับคำขอด้านการคุ้มครองข้อมูลของเรา หรือหากท่านคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ได้ถูกประมวลผลอย่างเหมาะสม ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูส่วนที่ 9 ของบทที่ 2 นี้ (“การร้องเรียนกับหน่วยงานผู้มีอำนาจ”)

5. การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นในการมอบสินค้าหรือบริการ

สินค้าและบริการของ AirJapan ได้รับความร่วมมือจากบริษัทและองค์กรอื่น และในหลายกรณี AirJapan จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามเพื่อการดำเนินธุรกิจ บุคคลที่สามเหล่านี้รวมถึง

 1. บริษัทอื่นในกลุ่ม ANA
 2. องค์กรที่ AirJapan ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ตามกฎหมาย รวมถึง หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย, ตุลาการ, หน่วยงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง, องค์กรบุคคลที่สาม เป็นต้น
 3. ผู้ให้บริการ รวมถึง ผู้รับเหมาช่วงที่ดูแลการบินของ AirJapan, สนามบินและสายการบินพันธมิตร, ผู้ให้บริการต่าง ๆ, ผู้ให้บริการที่เรามีพันธมิตรทางการตลาด เป็นต้น

ในกรณีที่ AirJapan สั่งให้บริษัท ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของ AirJapan จะต้องตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามสัญญาที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ PDPA

6. การสื่อสารการตลาด

AirJapan ส่งการสื่อสารการตลาดเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งให้ผู้ที่สนใจทราบถึงข่าวสารและให้รายละเอียดของสินค้าและบริการที่อาจสนใจ โดย AirJapan จะดำเนินการดังกล่าวเมื่อผู้รับให้ความยินยอมในการรับการสื่อสารการตลาดเท่านั้น

7. สถานที่จัดเก็บและส่งข้อมูลส่วนบุคคล

AirJapan ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และผู้ให้บริการและองค์กรอื่น ๆ จำนวนมากที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้จะตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลนอกประเทศไทย ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม AirJapan จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับดำเนินการตามข้อกำหนดของ PDPA และกฎหมายญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากผู้รับอยู่นอกประเทศไทย กฎหมายของประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจไม่ได้ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับที่เท่าเทียมกัน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ AirJapan โดยใช้รายละเอียดที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 13 ของบทที่ 1 นี้ (“การส่งคำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ”)

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

AirJapan เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ โดย AirJapan ได้กำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังที่ระบุด้านล่างนี้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ จะกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมจากลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการมีอยู่ โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดทางกฎหมายและการบัญชี และความต้องการทางธุรกิจของเรา

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสาร จนสิ้นสุดการเดินทางและบริการที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขการขนส่งสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และเงื่อนไขการขนส่งสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าให้ความยินยอม

ทั้งนี้ AirJapan อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ระบุข้างต้น ในกรณีของการจัดทำ การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิการร้องเรียนทางกฎหมาย, การป้องกันข้อร้องเรียนทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

9. การร้องเรียนกับหน่วยงานผู้มีอำนาจ

ลูกค้ามีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

10. ข้อมูลติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของ AirJapan

ผู้ควบคุม AIR JAPAN CO., LTD. ANA Sky Center 3B, Narita International Airport, Narita City อีเมลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล infosec@ajx.ana-g.com