ค่าโดยสารและกฎ

นี่คือรูปภาพการตรวจสอบกฎบนคอมพิวเตอร์

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสารและวิธีการชําระเงินได้

Air Japan มีทั้งหมด 3 ประเภทค่าโดยสาร โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ประเภทค่าโดยสาร

เส้นทางนาริตะ ⇔ กรุงเทพฯ Simple : เที่ยวเดียว 4,350THB ขึ้นไป, Standard : เที่ยวเดียว 5,450THB ขึ้นไป , Selected : เที่ยวเดียว 6,720THB ขึ้นไป 

* นอกเหนือจากค่าโดยสารแล้วยังมีภาษีและค่าบริการ ฯลฯ แยกต่างหาก   

โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ประเภทค่าโดยสาร


เรายังมีค่าโดยสารพิเศษสําหรับผู้โดยสารที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี และผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่ได้ใช้ที่นั่ง

โปรดทําการจองและซื้อผ่านเว็บไซต์ Air Japan (เว็บไซต์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสมาร์ตโฟน) (ไม่สามารถซื้อได้ที่ศูนย์ติดต่อ) นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่ได้ ยกเว้นบริการเสริมบางส่วนที่สนามบิน) ทั้งนี้สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้ไม่เกิน 5 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง


ค่าโดยสาร การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการคืนเงิน หยุดพักระหว่างทาง

 • ค่าโดยสารสําหรับผู้โดยสารที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปจะผันแปรขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน
 • การจองไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเงินตามคำขอของลูกค้า สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่การเปลี่ยนแปลงการจองและการคืนเงิน
 • เราได้กำหนดเวลาการเชื่อมต่อที่จำเป็นเพื่อให้คุณเดินทางได้อย่างสบายใจ เมื่อทำการจอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวลาต่อเครื่องตามที่กำหนดเป็นอย่างน้อย

  เวลาต่อเครื่องที่จำเป็นสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ: 120 นาทีขึ้นไป

ค่าโดยสารสําหรับผู้โดยสารที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี

 • ค่าโดยสารสําหรับผู้โดยสารอายุ 2 ปีขึ้นไปจนถึงไม่เกิน 6 ปี และผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ใช้ที่นั่งจะเป็นราคาในแต่ละเส้นทาง

(เส้นทางนาริตะ ⇔ กรุงเทพฯ Simple : เที่ยวเดียว 2,350THB ขึ้นไป, Standard : เที่ยวเดียว 3,100THB ขึ้นไป, Selected : เที่ยวเดียว 4,480THB ขึ้นไป)

* นอกเหนือจากค่าโดยสารแล้วยังมีภาษีและค่าบริการ ฯลฯ แยกต่างหาก 

ค่าโดยสารสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่มีที่นั่ง

 • ค่าโดยสารสําหรับผู้โดยสารที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ใช้ที่นั่งจะเป็นราคาในแต่ละเส้นทาง
  • (เส้นทางนาริตะ ⇔ กรุงเทพฯ Simple/Standard/Selected : เที่ยวเดียวทั้งหมด 1,500THB ขึ้นไป)
  • * นอกเหนือจากค่าโดยสารแล้วยังมีภาษีและค่าบริการ ฯลฯ แยกต่างหาก 
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก และขอคืนเงินได้เนื่องจากความสะดวกของลูกค้า โปรดดูรายละเอียดได้ที่เปลี่ยนแปลงการจองและคืนเงิน

ประเภทของอายุที่จอง

 • มีข้อจํากัดแต่ละประเภทสําหรับแต่ละอายุ
 • อายุจะนับตามวันโดยสารที่ระบุบนตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีของตั๋วเครื่องบินไปกลับที่จัดหาได้ในเวลาเดียวกัน เราจะใช้ประเภทอายุของเส้นทางโดยสารแรก)

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป)

ข้อจำกัดในแต่ละประเภท

ไม่มีเป็นพิเศษ

เด็ก A (12-14 ปี)

ข้อจำกัดในแต่ละประเภท

ไม่สามารถนั่งในที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินได้

ค่าโดยสารสำหรับเด็ก (7-11 ปี)

ข้อจำกัดในแต่ละประเภท

ไม่สามารถโดยสารคนเดียวได้ ผู้ที่โดยสารไปด้วยต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป นอกจากนี้จะไม่สามารถนั่งที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินได้

เด็ก C (2-6 ปี)

ข้อจำกัดในแต่ละประเภท

ไม่สามารถโดยสารคนเดียวได้ ผู้ที่โดยสารไปด้วยต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี (เด็ก C และเด็กเล็ก) ที่สามารถโดยสารไปด้วยต่อผู้ใหญ่ 1 คนได้สูงสุด 2 คน ไม่สามารถนั่งในที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินได้

เด็กเล็ก (อายุ 0-1 ปี)

ข้อจำกัดในแต่ละประเภท

ไม่สามารถโดยสารคนเดียวได้ ผู้ที่โดยสารไปด้วยต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี (เด็ก C และเด็กเล็ก) ที่สามารถโดยสารไปด้วยต่อผู้ใหญ่ 1 คนได้สูงสุด 2 คน * หากคุณเดินทางกับทารก 2 คน หนึ่งในนั้นจะต้องนั่งบนตักของคุณและอีกคนหนึ่งต้องนั่งบนที่นั่ง * ไม่อนุญาตให้ทารกแรกเกิดที่มีอายุต่ำกว่า 8 วันขึ้นเครื่อง * ไม่สามารถใช้ (ยืม, นําขึ้นเครื่อง) เปลนอนทารก (เตียงสำหรับทารก) ได้