เกี่ยวกับขั้นตอนที่สนามบิน

パスポートの写真です。

นี่คือคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนที่สนามบิน

【นี่คือคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนที่สนามบิน】

การเช็กอินจะถูกปิดให้บริการใน 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

โปรดระวังว่าหากคุณไม่ทำการเช็กอินทั้งหมดซึ่งรวมถึงการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องให้เสร็จสิ้นภายในเวลา คุณจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้

チェックインの流れ

เช็กอินอัตโนมัติ

 • การเช็กอินอัตโนมัติจะดำเนินการอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง หลังเช็กอินเสร็จสิ้น Boarding Pass จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้เมื่อทําการจอง
 • โปรดใช้ Boarding Pass ที่คุณได้รับทางอีเมลเมื่อต้องการโหลดสัมภาระและผ่านประตูขึ้นเครื่อง
 • โปรดไปที่เคาน์เตอร์สนามบิน หากผู้โดยสารไม่ได้รับ "แจ้งการส่ง Boarding Pass" หรือ "แจ้งเกี่ยวกับการเช็กอิน" ทางอีเมล

ขั้นตอนการเช็กอินที่เครื่องเช็กอินด้วยตนเอง(ยกเว้นสนามบินบางส่วน)

 • คุณสามารถใช้เครื่องเช็กอินด้วยตนเองที่ติดตั้งในสนามบินได้ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
 • หากคุณต้องการที่นั่ง โปรดใช้บริการระบุที่นั่งล่วงหน้าแบบมีค่าใช้จ่าย เราไม่รับคําขอเปลี่ยนที่นั่งที่เครื่องเช็กอินด้วยตนเอง

การเช็กอินแบบมีพนักงานที่เคาน์เตอร์สนามบิน

 • ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง ฯลฯ และผู้ที่ต้องการการรองรับจากเจ้าหน้าที่ จะต้องทำการเช็กอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน
 • คุณอาจไม่สามารถใช้บริการเช็กอินอัตโนมัติหรือเครื่องเช็กอินด้วยตนเองได้เนื่องจากต้องตรวจสอบเงื่อนไขการเดินทาง ฯลฯ ดังนั้นโปรดมาที่เคาน์เตอร์สนามบินในกรณีดังกล่าว
 • หากคุณต้องการที่นั่ง โปรดใช้บริการระบุที่นั่งล่วงหน้าแบบมีค่าใช้จ่าย เราไม่รับคําขอเปลี่ยนที่นั่งที่เคาน์เตอร์สนามบิน

【เกี่ยวกับวิธีการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง】

การโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องทั้งหมดจะมีค่าใช้จ่าย โปรดซื้อจากเว็บไซต์ Air Japan อย่างน้อย 5 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง

หากคุณต้องการชําระค่าบริการสัมภาระเช็กอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (ยกเว้นสนามบินบางส่วน)

 • คุณสามารถใช้เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติได้ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง โปรดเตรียม Boarding Pass และหนังสือเดินทางเพื่อใช้เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ
 • โปรดไปที่เคาน์เตอร์สนามบินสําหรับการโหลดสัมภาระขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์กีฬา และการโหลดสัมภาระที่มีค่าบริการน้ำหนักเกิน

การโหลดสัมภาระที่เคาน์เตอร์สนามบิน

 • เรารับโหลดสัมภาระขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์กีฬา และโหลดสัมภาระที่มีค่าบริการน้ำหนักเกินตั้งแต่ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
 • ผู้ที่ต้องการโหลดรถเข็นเด็กและวีลแชร์ ฯลฯ ใต้ท้องเครื่อง โปรดไปที่เคาน์เตอร์สนามบิน

【การตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัย】

คาดการณ์ว่าจุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยจะแออัด ดังนั้นโปรดรับการตรวจค้นให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

【การตรวจคนเข้าเมือง】

โปรดเตรียมเอกสารการเดินทางของคุณ เช่น Boarding Pass และหนังสือเดินทางที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

【การขึ้นเครื่อง】

โปรดมาถึงประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางทุกครั้ง หากคุณไม่มาถึงอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง คุณอาจไม่สามารถขึ้นเครื่องได้