กรุงเทพฯ ⇒ นาริตะ เริ่มจำหน่าย 24 สิงหาคม (พฤหัสบดี)