เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการขึ้นเครื่องสำหรับ NQ22 (ICN→NRT)

การเช็กอินอัตโนมัติจะไม่สามารถให้บริการได้สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน (โซล)

หากผู้โดยสารมีกำหนดการที่จะใช้บริการเที่ยวบิน NQ22 โปรดเช็กอินที่เคาน์เตอร์สนามบินให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง