ประกันการเดินทางระหว่างประเทศ

นี่คือรูปภาพการค้นหาเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทางด้วยคอมพิวเตอร์

เรามีบริการประกันภัยที่จะช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างวางใจ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

รายละเอียดการชดเชย

ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัว ฯลฯ 

ค่าประกัน

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาชดเชย

วิธีดำเนินการ

โปรดซื้อจากเว็บไซต์ภายนอก (chubb)