เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

นี่คือรูปภาพการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบิน

เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(1) รายการต่อไปนี้ที่เป็นลักษณะการปล่อยคลื่นวิทยุเพื่อการสื่อสารเมื่อเปิดใช้งาน จะไม่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ "เมื่อประตูปิด" และ "จนกว่าจะสิ้นสุดการแล่นบนรันเวย์หลังจากลงจอด" (ไม่รวมกำลังไฟไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์)

 • โทรศัพท์มือถือ (รวมถึงสมาร์ตโฟน) 
 • คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
 • อุปกรณ์ข้อมูลแบบพกพา 
 • เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ 
 • อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบพกพา 
 • วิทยุไร้สายสำหรับพกพา 
 • ของเล่นควบคุมแบบไร้สาย 
 • ไมโครโฟนไร้สาย 

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันสื่อสารแบบไร้สาย (เช่น Bluetooth) กับหูฟัง, หูฟังคาดศีรษะแบบไร้สาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ทั้งหมด
หลังจากปิดประตูแล้ว โปรดปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือปรับให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ปล่อยคลื่นวิทยุ เช่น เปลี่ยนเป็นโหมดเครื่องบิน นอกจากนี้เมื่อใช้บริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน โปรดตั้งค่าเป็น "สถานะไม่ปล่อยคลื่นวิทยุ" ทุกครั้ง ทั้งนี้ห้ามใช้การสื่อสารไร้สายที่ทำงานโดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารภายนอกเครื่องบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะแนะนําเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากลงจอด 


(2) อุปกรณ์ที่อยู่ในสถานะไม่ปล่อยคลื่นวิทยุเพื่อการสื่อสาร (โหมดเครื่องบิน) เมื่อเปิดใช้งานจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

  ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อจํากัดในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 • โปรดใส่ใจกับประกาศบนเครื่องบินและคําชี้แนะของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เกี่ยวข้องกับข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 
 • การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจถูกจํากัดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกัปตันเนื่องจากสถานการณ์การบิน 
 • โปรดงดการพูดคุยโทรศัพท์มือถือบนเครื่อง ฯลฯ เนื่องจากอาจรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น 
 • คุณอาจถูกขอให้งดใช้ หากคุณอยู่ใกล้ผู้โดยสารที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ 


 • โปรดงดใช้แม้เป็นอุปกรณ์ที่มีกําลังไฟไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์ที่ระบุไว้ในหน้านี้ หากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวอาจทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย ความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารท่านอื่น 
 • โปรดปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า หากคุณต้องการใส่อุปกรณ์เหล่านั้นไว้ในสัมภาระเช็กอิน 
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจรบกวนการอพยพฉุกเฉินจะต้องเก็บไว้ในช่องเก็บของเหนือศีรษะ หรือใต้ที่นั่งด้านหน้าเช่นเดียวกับผู้โดยสารท่านอื่น 
 • หากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนได้รับแรงกระแทกรุนแรง แบตเตอรี่อาจเสียรูป กลไกการป้องกันที่มีอยู่ในแบตเตอรี่อาจเสียหาย ทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนสูง ระเบิด หรือเกิดไฟลุกไหม้ได้ โปรดระวังอย่างรอบคอบอย่าให้อุปกรณ์ร่วงลงบนพื้น ถูกเหยียบ หรือสอดเข้าไประหว่างที่นั่ง