เกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

นี่คือภาพประกอบของสัมภาระที่สามารถนําขึ้นเครื่องได้

เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระที่สามารถนําขึ้นเครื่องได้

เกี่ยวกับขนาดสัมภาระที่สามารถนําขึ้นเครื่องและกฎ

เป็นแผนภาพที่แสดงขนาดสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องได้ ยาว 55 ซม. กว้าง 40 ซม. ลึกไม่เกิน 25 ซม.

*จํานวนสูงสุด 2 ชิ้นต่อคน รวมของใช้ส่วนตัว

*น้ำหนักรวมสูงสุด 7 กก. ต่อคน

*รวมขนาดทั้ง 3 ด้าน (ความยาว ความกว้าง ความสูง) ต้องไม่เกิน 115 ซม. และไม่เกินความยาว 55 ซม. × 40 ซม. × 25 ซม. ตามลําดับ

 • หากขนาด จํานวนชิ้น หรือน้ำหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเกินข้อกําหนด โปรดชำระค่าบริการสัมภาระเพื่อโหลดสัมภาระ 
 • โปรดทราบว่าเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่จัดเก็บสัมภาระบนเครื่อง แม้ว่าสัมภาระจะมีขนาดไม่เกินขนาดตามข้อกําหนด แต่หากไม่สามารถจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บสัมภาระได้ สัมภาระอาจถูกโหลดในห้องเก็บสัมภาระเป็นสัมภาระเช็กอิน 
 • โปรดให้ความร่วมมือในการควบคุมสัมภาระถือขึ้นเครื่องให้น้อยที่สุด เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบความปลอดภัยในการบินและความปลอดภัยบนเครื่องบิน 


    หากคุณไม่ยินยอมตามรายละเอียดข้างต้น คุณอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง 


เกี่ยวกับการนำของเหลวขึ้นเครื่อง

สามารถนำของเหลวขึ้นเครื่องได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

ขนาดภาชนะ : ไม่เกิน 100 มล. (กรัม) ต่อชิ้น
สเปกของถุงที่ใช้ใส่ของเหลว : ถุงพลาสติกใสที่มีซิปยาวไม่เกิน 20 ซม. × กว้างไม่เกิน 20 ซม. และความจุไม่เกิน 1 ลิตร
จํากัดจํานวนชิ้น : เฉพาะ 1 ถุงต่อคน 

เกี่ยวกับสิ่งของอันตรายและสิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่อง

สิ่งของต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือถูกจํากัดไม่ให้โหลดหรือนําขึ้นเครื่อง โปรดตรวจสอบ 

 • ไฟแช็กและไม้ขีดไฟ 
  • สามารถนำขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ชิ้น (พกพา/นำติดตัว จํากัดเฉพาะใช้สูบบุหรี่)
  • ไฟแช็กที่เปลวเพลิงแรงเป็นสีน้ำเงิน เช่น ไฟแช็กเทอร์โบ และไฟแช็กแบบถังน้ำมัน (แบบที่ไม่มีวัสดุดูดซับ) จะไม่สามารถนําขึ้นเครื่องหรือโหลดได้ 
  • ไม่สามารถนําน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมขึ้นเครื่องหรือโหลดได้ 
 • บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนกระดาษ 
  •  สามารถนําขึ้นเครื่องได้ (จํากัดเฉพาะที่ใช้งานเอง ไม่สามารถโหลดเป็นสัมภาระเช็กอินได้) 
  • ในเที่ยวบินที่จะเดินทางถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ), สิงคโปร์ (ชางงี)จะไม่สามารถนําอุปกรณ์สูบบุหรี่ เช่น บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ไร้ควันขึ้นเครื่องหรือโหลดได้ 
  • อุปกรณ์สูบบุหรี่ที่ไม่ได้ใช้ไฟอาจทําให้ความสะดวกสบายของผู้โดยสารท่านอื่นลดลงเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ (รวมถึงการชาร์จไฟ) บนเครื่องได้ 
 • ที่ชาร์จพกพา (เช่น สําหรับชาร์จสมาร์ตโฟน โดรน ฯลฯ) 
  • สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะที่มีค่าพลังงานต่อชั่วโมงไม่เกิน 100 Wh (ไม่สามารถโหลดเป็นสัมภาระเช็กอินได้) 
  • สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ชิ้นเฉพาะที่มีค่าพลังงานต่อชั่วโมงมากกว่า 100 Wh และไม่เกิน 160 Wh (ไม่สามารถโหลดเป็นสัมภาระเช็กอินได้) 
 • แบตเตอรี่สำหรับวีลแชร์ไฟฟ้า 
 • ดอกไม้ไฟและพลุกระดาษ 
  • ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องและโหลดเป็นสัมภาระเช็กอินได้ 
 • ใบมีดต่างๆ (เช่น มีด กรรไกร คัตเตอร์ วัตถุปลายแหลม (ที่เซาะน้ำแข็ง ไขควง) เครื่องมือไม่มีคม (ไม้ตีลูกบอลต่างๆ) และอุปกรณ์ต่างๆ 
  • ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ 

มีสิ่งของอื่นๆ นอกจากนี้ที่ถูกจํากัดไม่ให้นําขึ้นเครื่อง 

โปรดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น "เกี่ยวกับสิ่งของอันตรายในสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็กอิน"

เกี่ยวกับการใช้งานยา นมทารก/อาหารสําหรับทารก และอาหารที่มีการจํากัดพิเศษ

ยาในส่วนที่จำเป็นบนเครื่อง นมทารก/อาหารสําหรับทารก อาหารที่มีการจํากัดพิเศษ ฯลฯ สามารถนําติดตัวได้แม้ว่าจะไม่ใส่ในถุงพลาสติกใส
อย่างไรก็ตาม นมทารก/อาหารสําหรับทารกจะจำกัดเฉพาะเมื่อผู้โดยสารที่เป็นทารกโดยสารไปด้วยกันเท่านั้น
คุณอาจถูกขอให้แสดงสําเนาใบสั่งยาและใบรับรองแพทย์ที่แสดงชื่อของโรค ฯลฯ 

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสัตว์ (สัตว์เลี้ยง)

ไม่สามารถนำสัตว์โหลดเป็นสัมภาระเช็กอินหรือนําขึ้นเครื่องไปด้วยได้

อย่างไรก็ตาม สามารถพาสุนัขช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย (สุนัขนําทาง สุนัขช่วยเหลือ สุนัขช่วยฟัง) เข้ามาในห้องโดยสารได้ฟรี
โปรดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ