เกี่ยวกับการซื้อตั๋วเครื่องบินบนเว็บเปรียบเทียบตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ Air Japan ของเราอยู่เสมอ


ตัวอย่างต่อไปนี้ได้มีการยืนยันแล้วโดยผู้โดยสารที่จองและซื้อตั๋วเครื่องบินของ Air Japan บนเว็บไซต์เปรียบเทียบตั๋วเครื่องบินและเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวออนไลน์ ฯลฯ


ไม่รับเรื่องเมื่อขอซื้อบริการเสริมเพิ่มเติมสําหรับการจองไปยังสถานที่ที่จองหรือซื้อ

ไม่ได้รับอีเมลแจ้งเกี่ยวกับการเช็กอิน

เมื่อขอยกเลิกไปยังสถานที่ที่จองหรือซื้อ อาจมีกรณีที่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งแตกต่างจากข้อบังคับของเราหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้


เนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่าวจำหน่ายโดยไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราจึงไม่สามารถรับเรื่องได้แม้ว่าคุณจะยื่นขอคืนเงิน ฯลฯ มาที่บริษัทของเรา

เกี่ยวกับการขอคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินและการติดต่อสอบถาม เราขออภัยในความไม่สะดวกแต่ผู้โดยสารโปรดดำเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ที่ทำการจองหรือซื้อด้วยตัวเอง


นอกจากนี้ เมื่อคุณต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินของ Air Japan โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารจะได้รับบริการที่ต้องการอย่างเหมาะสม หากมีหมายเลขการจอง คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจองของคุณได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Air Japan


หากคุณต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินของ Air Japan โปรดใช้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Air Japan