เริ่มขายทุกเส้นทางฤดูหนาวปี 2024 ถึงเที่ยวบินวันที่ 29 มี.ค. 2025

เริ่มขายทุกเส้นทางฤดูหนาวปี 2024 ถึงเที่ยวบินวันที่ 29 มี.ค. 2025

เริ่มขายทุกเส้นทางฤดูหนาวปี 2024 ถึงเที่ยวบินวันที่ 29 มี.ค.2025

  • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราเริ่มจำหน่ายบัตรโดยสารสำหรับตารางการบินฤดูหนาวปี 2024 (ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2024 ถึง 29 มีนาคม 2025)
    • ค่าโดยสารเที่ยวเดียวที่ถูกที่สุดเริ่มต้นที่ 4,350 บาท สำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ-นาริตะ
    • เราได้ทบทวนรายละเอียดแต่ละประเภทของ 2 แผนค่าโดยสาร (Standard, Selected) จาก 3 แผนค่าโดยสาร (Simple, Standard, Selected) ของการโดยสารตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2024
      โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่
  • เริ่มจําหน่ายบนเว็บไซต์ของเรา (เว็บไซต์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสมาร์ตโฟน)