เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในเที่ยวบินและการใช้บัตรเครดิต

ขอขอบคุณที่ใช้ Air Japan มาโดยตลอด

บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน (แบบชำระเงิน) ถูกระงับชั่วคราว
นอกจากนี้ ปัจจุบันยังไม่รับบัตร JCB สำหรับการซื้อในเที่ยวบิน
กรุณาใช้วีซ่า มาสเตอร์การ์ด หรืออเมริกันเอ็กซ์เพรส

เราขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวก