NRT-SIN จะเริ่มในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2024

NRT-SIN จะเริ่มในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2024

AirJapan จะเปิดตัวเที่ยวบินระหว่างนาริตะและสิงคโปร์

วันที่และเวลาเริ่มขาย

  • เริ่มจำหน่ายบนเว็บไซต์ของเราแล้ว (ไซต์พีซี/สมาร์ทโฟน)*ใช้ได้กับแผนการเดินทางที่ออกเดินทางจากนาริตะเท่านั้น (เที่ยวเดียว/ไปกลับ) (แผนการเดินทางที่ออกจากสิงคโปร์จะประกาศในภายหลัง)
  • โปรดดูหน้าประกาศสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม