ตอนนี้ขายแผนการเดินทางจากกรุงเทพฯ

AirJapan เส้นทางกรุงเทพฯ ⇔ นาริตะ เริ่ม 10 ก.พ. 2024(วันเสาร์)!

AirJapan เส้นทางกรุงเทพฯ ⇔ นาริตะ เริ่ม 10 ก.พ. 2024(วันเสาร์)!

วันและเวลาที่เริ่มจำหน่าย

・เริ่มจําหน่ายบนเว็บไซต์ของเรา (เว็บไซต์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเว็บไซต์สำหรับสมาร์ตโฟน) 

โปรดดูรายละเอียดที่หน้าประกาศ