แคมเปญส่วนลดตั๋วไปกลับเส้นทางนาริตะ⇔โซล (อินชอน)!

แคมเปญส่วนลดตั๋วไปกลับเส้นทางนาริตะ⇔โซล (อินชอน)!

แคมเปญส่วนลดตั๋วไปกลับเส้นทางนาริตะ⇔โซล (อินชอน)!

ตั้งแต่วันนี้เราได้จัดแคมเปญส่วนลด (ค่าโดยสารทั้งหมดลด 10%) ไปกลับเส้นทางนาริตะ⇔โซล (อินชอน) ด้วยรหัสส่วนลดจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม

เส้นทางที่ร่วมรายการไปกลับเส้นทางนาริตะ⇔โซล (อินชอน)

รหัสส่วนลด

W24ICN

ระยะเวลาที่สามารถใช้รหัสส่วนลด

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม - วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2024 

ระยะเวลาการโดยสาร

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม - วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2025 

*รหัสส่วนลดใช้ได้สําหรับการจองและการซื้อใหม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับตั๋วเครื่องบินที่จองและซื้อไว้ก่อนหน้านี้ได้

*ส่วนลดตามรหัสส่วนลดจะใช้ได้กับยอดค่าโดยสารเท่านั้น ซึ่งไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินและภาษีอื่นๆ
  ไม่สามารถใช้กับบริการเสริมได้

*ส่วนลดไปกลับใช้ได้ทั้งกับเที่ยวบินไปกลับจากนาริตะ (ในสกุลเงินเยนญี่ปุ่น) และเที่ยวบินไปกลับจากโซล (ในสกุลเงินวอนเกาหลีใต้)

*ทำการชําระเงินในเวลาเดียวกับการจอง

*คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้หลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว

*การคืนเงินหลังจากซื้อตั๋วเครื่องบิน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากยอดค่าโดยสาร และยอดเงินที่เหลือจะได้รับคืน
 (ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมบริการเสริมได้ และหากค่าธรรมเนียมการยกเลิกเกินยอดค่าโดยสาร คุณจะไม่ได้รับการคืนเงินจากยอดค่าโดยสาร)

เกี่ยวกับวิธีการซื้อตั๋วเครื่องบินส่วนลดไปกลับ